Svære Relationer

SVÆRE RELATIONER


Alle mennesker har brug for relationer til andre mennesker. At have gode sociale relationer er særdeles vigtigt for vores trivsel og livskvalitet. Ofte er det ikke så enkelt at være en del af. I vores tætteste relationer, kommer vores udfordringerofte til udtryk.

Vi bliver viklet ind i hinandens reaktioner og mønstre, og det kan være vanskeligt at finde løsninger selv. Gennem arbejde med relationer findes rigtig gode muligheder for at arbejde med sig selv, og begynde at føle den frihed, som er en helt naturlig gevinst ved at gøre op med gamle vaner og mønstre. Jeg kan hjælpe dig til en mere fri og autentisk adgang til dig selv og dine relationer, hvad enten det er familie, venner, kollegaer eller andre vigtige personer i dit liv.

PARFORHOLD


Familierelationer, parforhold og venskaber er samtidig noget af det mest følelsesmæssigt udfordrende, vi kan begive os ud i. Vores ønske omkring nærhed og tilknytning kan være ambivalent, og dårlig eller manglende kommunikation kan give grobund for både frustrationer og konflikter i forholdet. 


TILKNYTNING


Har du svært ved at knytte dig til et andet menneske? Tilknytning er det bånd, som skabes mellem en person og dens vigtigste omsorgsgivere. For personer, der har tilknytningsproblemer, kan det være uoverskueligt, ubehageligt og endda skræmmende at skulle komme helt tæt på andre mennesker - både følelsesmæssigt og fysisk. Det viser sig ofte, ved at man har udfordringer med at skabe og fastholde relationer, herunder både venskaber, arbejdsmæssigt, samlivs- og familierelationer.

ENSOMHED


Ensomhed er en smertelig følelse. Alle mennesker har brug for at have nære relationer og høre til, når vi ikke har det, gør det ondt. Følelsen af at være ensom og forkert, kan virke lammende og forhindre os i at leve det liv vi ønsker og gøre de ting vi drømmer om. Forkertheden kan melde sig i mange forskellige situationer i livet, men oftes i relation til andre menneskerFASTLÅSTE MØNSTRE


Det kan være svært at bryde et fastlåst kommunikationsmønster eller ændre en social rolle selv. Jeg kan hjælpe dig til at identificere og forstå de dybereliggende årsager til evt. konflikter. At tage ansvar for egne følelser og behov og give udtryk for dem på en tydelig og empatisk måde. Eller hjælpe dig til at se dig selv udefra og dermed forstå den respons, du får fra omverden.