Om EFT

HVAD ER EFT ?

FØLELSER I FOKUS

Emotions-Fokuseret terapi (EFT)

er en oplevelsesorienteret, klientcentreret psykoterapeutisk retning. EFT'en anser emotioner, følelser, for at være vores indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi faktisk har behov for og hvordan vi bedst handler i overensstemmelse med situationen.

SAMTALE TERAPI

Terapiformen fokuserer på, gennem samtale, at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem. 

NYE

MØNSTRE

EFT’ens specifikke interventions-

modeller har vist sig yderst effektive i transformationen af svære følelser og uhensigts-mæssige mønstre i klientens liv.

Tilgangen giver god mulighed for at tydeliggøre de

emotionelle udtryk,

klienten præsenterer,

for således at kunne støtte en forandringsproces.