Svær opvækst

SVÆR OPVÆKST


Det er de færreste der vokser op i en fuldstændig tryg og harmonisk familie. Langt de fleste af os har "noget med" sig fra barndommen. Hvor meget uhensigtsmæssige oplevelser i opvæksten, fylder i ens voksne liv afhænger ofte af måden du er blevet mødt på, med det der var svært. Man kan have oplevelsen af, at have brugt mange år på at komme videre, men alligevel som om fortiden indhenter en og har et solidt greb om ens følelsesmæssige og handlemæssige reaktioner - måske uden at man helt forstår hvorfor man reagerer som man gør. Terapi kan være en hjælp og støtte til at arbejde med din opvækst, så den bliver en del af dig, men ikke styrende i dit liv.

SELVVÆRD


Jeg er ikke god nok! Jeg slår ikke til! De andre kan ikke li’ mig! Jeg ser forkert ud! Kampen mod en indre hård stemme, er noget mange kender til, men måske ikke snakker om. Det er hårdt at leve med, og det suger af livsenergien og går ud over relationen til sig selv og andre.MISBRUG


Børn, der er vokset op med stof- eller alkoholmisbrug i hjemmet, oplever ofte store vanskelig-heder i voksenlivet i forhold til deres daglige trivsel og udvikling på grund af deres opvækstsbetingelser. Følgevirkningerne kan være mangefacetterede, omfattende og komme til udtryk som både fysiske, psykiske, sociale og kognitive problemer. Konsekvenserne kan være alt fra lavt selvværd, problemer med grænsesætning til høj grad af selvkritik, problemer med at indgå i nære relationer.​

UTRYGHED

Utryghed i barndommen kan vise sig i mangfoldige psykosomatiske symptomer.

Ofte angst, depression, indre uro eller selvskade. Det følelsesmæssige omsorgssvigt er svært at få øje på, det handler om mangler - det du ikke fik af dine forældre. I terapien arbejder vi med at finde en sund form for selvberoligelse og med at skabe tillid og tryghed til sin egen indre "voksne". 

OVERTÆNKNING


Er dine tanker til tider ved at overvælde dig? Er det som om du ikke kan få ro i hovedet og i kroppen. Overtænkning kan opleves som om at tankerne bliver ved med at kræse om et emne og ikke vil slippe. Det kan være meget energikrævende og belastende. I terapi kan du få hjælp til at sortere og forstå tankemylderet, så det ikke overtager og begrænser dine udfoldelsesmuligheder.